02.12. Novinky v
katalogu / News in Catalogue

17.05. Novinky v
katalogu / News in Catalogue

22.4. V sekci links múžete vidět a stahovat nový NTEY banner / You can see &
download or new banner in section LINKS

18.03.Super novinky v
katalogu od Relapse rec./  Huge news in Catalogue from Relapse rec.

21.02. Novinky v
katalogu / News in Catalogue

26.11. Nové koncerty / News in Gigs

26.11. Novinky v
katalogu / News in Catalogue

01.11. Novinky v
katalogu / News in Catalogue

25.9. Nové recenze
na Pitch-line zinu. 
New reviews on Pich-line zine.

25.9. Odkaz na
novou recenzi PSG / New link for PSG review

28.8. Novinky v
katalogu / News in Catalogue

24.6. Vítejte na inovovaných stránkách NICE TO EAT YOU!!! Doufáme, že budou přehlednější a budete se v nich lépe orientovat, i když nejsou ještě zcela kompletní.
Vláďa + Halbi

24.6. Welcome to the renewed NICE TO EAT YOU RECS. website!!! We hope these pages are more well-arranged and it will be much better for you to find your way through them, however aren´t finished .
Vláďa + Halbi